CHAI XỊT DIỆT KHUẨN KHỬ MÙI XE Ô TÔ, XE HƠI MÙA DỊCH COVID-19