NANO XCLEAN FOR SHOES TOP 3 CHAI XỊT KHỬ MÙI HÔI GIÀY, HÔI CHÂN CÔNG NGHỆ NANO BẠC (AHT CORP)