LÃNH ĐẠOMột đội ngũ
luôn hướng tới tương lai


Phương pháp lãnh đạo của chúng tôi mang tính đặc trưng của AHT CORP. Chúng tôi đặt ra một khung tiêu chí rõ ràng, nghiêm ngặt để phát triển các nhà lãnh đạo và thúc đẩy tăng trưởng ở mọi mảng kinh doanh và trên tất cả các khu vực, ở mọi cấp độ.

Do đó, đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi đang định hình tương lai bằng kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng để cải thiện chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng, hôm nay và trong tương lai.


CẤU TRÚC & QUẢN TRỊ


Cấu trúc công ty của chúng tôi mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, đồng thời cam kết tính liêm chính và tính phù hợp với người tiêu dùng ở những nơi có bán sản phẩm AHT CORP.

Bạn thích giá trị cốt lõi của công ty?

Nếu bạn chia sẻ các giá trị của chúng tôi, bạn hãy gia nhập đội AHT CORP (AHTC). Chúng tôi luôn tìm kiếm những nhà lãnh đạo có tâm và có tầm nhìn.
Gia nhập AHT CORP (AHTC) ngay!