DUNG DỊCH TẠO KHÓI TOẢ HƯƠNG THƠM KHÁNG KHUẨN NANO BẠC AHT CORP