VACCINE COVID GIẢM ĐÁNG KỂ KHẢ NĂNG NHIỄM BỆNH NHƯNG ĐỦ AN TOÀN?